Služby

Nabídka bezpečnostní agentury:

 • Fyzická ostraha movitého i nemovitého majetku a osob, včetně nasazení služebních psů.
 • Dlouhodobá nebo krátkodobá ostraha objektů.
 • Analýza bezpečnostní situace a zpracování systému ostrahy.
 • Ostraha až 24 hodin denně v neomezeném počtu strážných míst.
 • Recepční služby s ostrahou, možnost znalosti AJ, NJ jazyka.
 • Správa a údržba nemovitostí – úklidové práce.
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví (sečení trávy, atp.).
 • Detektivní služby.

Fyzická ostraha:
Tato ostraha, může být prováděna v každé firmě (i v likvidaci, konkursu), soukromém objektu, státním zařízení, provozovnách, skladech, stavbách, atd. Ostrahu lze uskutečnit i ve velice specifických objektech, které jsou všestranně náročné.
Fyzická ostraha, je ideální způsob jak chránit svůj majetek. Je to nejdokonalejší způsob, jak zabezpečit svůj majetek.

Fyzická ostraha zejména obsahuje:

 • Kontroly vstupu a výstupu osob, vozidel. Vedení evidence osob a vozidel.
 • Důsledná kontrola vyvážení a vynášení majetku dle dodacích listů.
 • Zamezení neoprávněného vstupu a výstupu osob a věcí do a z areálu.
 • Poskytování informací návštěvám v rozsahu, které určí zákazník.
 • Obchůzkovou činnost, se zřetelem na uzavření objektů včetně oken, pohybu osob, atd.
 • Zadržení osob na nezbytně nutnou dobu a předání osob, které se neoprávněně nacházejí v objektu, případně zjištění totožnosti a předání Policii ČR, vše se děje v souladu se zákony ČR.
 • Klíčový režim – příjem a výdej klíčů oprávněným osobám.
 • Kontrola výskytu nebezpečných předmětů.
 • Obsluha technických médií (telefon, fax, atp.). Obsluha energetických zařízení.
 • Provádění činností požadovaných klientem (předávání dokumentů, přijímání zásilek po pracovní době, obsluha zařízení, atp.).
 • Okamžitý zásah v případě havárií (plyn, el. proud, atp.).
 • Řešení krizových situací ve střeženém objektu (hrozba bombou, teroristický útok).
 • Informovat zákazníka o mimořádných událostech ve střeženém objektu.
 • Provádění dechových zkoušek na alkohol.
 • Další služby dle požadavků zákazníka, které jsou v souladu se zákony ČR.

Postup při mimořádných událostech:
fyzické prověření situace zaměstnancem PLaKS SECURITY, s.r.o. Pokud dojde ke zjištění mimořádné události, tak zaměstnanec PLaKS SECURITY, s.r.o., okamžité přivolá policii, hasiče, záchrannou službu (jak je předem určeno). A samozřejmě vyrozumí odpovědného pracovníka zákazníka, který je určen.

Naši zaměstnanci
Uchazeč o práci v naší firmě, musí před nástupem doložit Výpis z rejstříku trestů, lékařskou prohlídku, zda jeho zdravotní, psychický stav dovoluje vykonávat ostrahu, doložit vzdělání a odbornou způsobilost, tak jak to ukládá Živnostenský zákon.

Hlídač-strážný

Dle vyplněného Osobního dotazníku, prověřujeme uchazeče o zaměstnání, např. u předešlého zaměstnavatele, jaká je pověst v místě bydliště, atp. Takový postup, podstupuje každý uchazeč o zaměstnání, v naší agentuře. Tento postup je zárukou vysoké úrovně a spolehlivostí našich zaměstnanců.

Naši zaměstnanci mají odbornou způsobilost s výcvikem, jsou v dobré fyzické i psychické kondici a s teoretickou přípravou. Jsou pravidelně školeni k efektivnímu zneškodnění útočníka, a to v rámci platných zákonů ČR. Samozřejmostí je dodržování mlčenlivosti o okolnostech týkajících se zákazníků, a to i v případě ukončení pracovního poměru. Naši zaměstnanci se řídí Pracovním řádem, Směrnicemi pro výkon ostrahy a dalšími předpisy, které určí zákazník.

Komentáře nejsou povoleny.