Představení bezpečnostní agentury

Dovolte, abych Vám v krátkosti představil naší společnost PLaKS SECURITY, s.r.o.  V březnu 1996, zápisem do živnostenského rejstříku, Okresního úřadu v Mělníku, zahájil svou činnost Luboš Černý, v oblasti ostrahy majetku a osob. Jako fyzická osoba podnikal Luboš Černý od roku 1996 do roku 2005, poté přešlo jeho podnikání na právnickou osobu: v březnu 2004, Luboš Černý, podal žádost o zápis firmy – bezpečnostní agentury PLaKS SECURITY, s.r.o. u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku. Soud firmu zapsal do obchodního rejstříku – oddíl C, vložka 98899, Výpis z obchodního rejstříku naleznete zde. Převažující činnost, společnosti PLaKS SECURITY, s.r.o., jsou komplexní bezpečnostní služby. Dále v červenci 2005, Luboš Černý, podal žádost na zápis firmy PLaKS, s.r.o. u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku. Soud firmu zapsal do rejstříku v srpnu 2005, oddíl C, vložka 108871, Výpis z obchodního rejstříku naleznete zde. Převažující činností společnosti PLaKS, s.r.o.,  je také ostraha majetku a osob. Jediná osoba, která stoprocentně ovládá výše uvedené společnosti – jediný společník je Luboš Černý.

Předpokládáme, že podobné nabídky dostáváte i od jiných firem zabývajících se stejnou či podobnou činností. Nyní Vám uvedeme několik důvodů, proč by jste si měli vybrat právě z naší nabídky:

 • Činnost naší bezpečnostní agentury je vykonávána podle platných zákonů a předpisů. Obě naše společnosti PLaKS SECURITY, s.r.o. a PLaKS, s.r.o. splňují, jako jedny z prvních v ČR (od 30.09.2009), odbornou způsobilost a další podmínky novely zákona č. 274/2008 Sb. o Policii ČR, zákona č.455/1991 o živnostenském podnikání.
 • Nízká cena ostrahy, za kterou bude odvedena kvalitní, efektivní a profesionální ostraha. Reálně se přizpůsobíme Vašim finančním možnostem.
 • Nabízíme Vám dvě varianty fakturace – cenu za služby s DPH ( PLaKS SECURITY, s.r.o.) nebo bez DPH (PLaKS, s.r.o.).
 • Jednatel osobně pracuje ve střežených objektech, takže reálně vidí ostrahu, osobně naslouchá zákazníkům.
 • Osobně dbáme na 100%-tní kvalitu poskytovaných služeb. Provádíme osobní, kvalitní, přímé a dlouhodobé kontroly ostrahy (možná kontrola i elektronickým obchůzkovým systémem).
 • Samozřejmostí je bezproblémové přizpůsobení se zákazníkovi. Respektujeme a plníme veškeré jeho požadavky a přání, která jsou v souladu se zákony ČR.
 • Převezmeme Vaše stávající zaměstnance, kteří vykonávají strážní službu ve Vaší firmě (pokud budou ochotni vykonat zkoužku odborné způsobilosti), a to se všemi právy a povinnostmi vyplývající z pracovně právního vztahu. Tímto Vám odpadnou starosti, které jsou nutné k bezproblémovému chodu ostrahy. Jen v krátkosti, např. zajistit zástupy za dovolené a nemoc, platit pracovníka, který bude psát rozpisy strážným, realizovat kontrolu (i v nočních hodinách) strážní služby, v neposlední řadě jde i o doplňování kancelářských potřeb na stanoviště ostrahy (vrátnice). Toto vše, a zcela určitě ještě mnohem více, Vám zajistíme s profesionálním přístupem a ochotou. Jsme přesvědčeni, že Vám tímto krokem ušetříme nejen peníze a čas, ale i nervy.
 • Nezávazně Vám vypracujeme návrh ostrahy celého střeženého objektu včetně nejnižší možné ceny za ostrahu.
 • Dlouholeté působení na trhu v oblasti ostrahy majetku (od roku 1996), zaručuje velkolepé zkušenosti a vysokou profesionalitu.
 • Uvědomujeme si, že základním předpokladem, pro kvalitní a bezproblémovou ostrahu, je zodpovědný výběr zaměstnanců. Důkladně je prověřujeme.
 • Garantujeme důslednou a spolehlivou ochranu majetku a osob. Operativně řešíme návrhy a náměty zákazníka a důsledně plníme smluvené závazky.
 • Fyzickou ostrahu provádíme v řadě firem (akciových společnostech, společnostech s r.o., u fyzických osob, atd.), které jsou s naší ostrahou plně spokojeny.
 • Ostrahu lze uskutečnit během krátké doby.
 • Jsme připraveni poskytovat doplňkové služby, např. úklidové práce, detektivní služby, kontrola práce nemocných zaměstnanců, apod.
 • Kvalita všech našich poskytovaných služeb je na  profesionální úrovni.

Garantuji Vám, že vždy vyřešíme Váš problém s ostrahou, racionálně a profesionálně. Věřím, že naše spolupráce, bude velkým přínosem pro obě strany. Velice se na ni těšíme.

PLaKS SECURITY, s.r.o.
Luboš Černý
Jednatel a ředitel společnosti

Komentáře nejsou povoleny.